جهت یابی

فیدر با استفاده از تکان دادن و گرانش

قبلی:خرد کردن گیاه 160 تنبعدا:مواد معدنی سنگ زنی سنگ شکن راجستان